ZAWSZE W PEŁNEJ GOTOWOŚCI!

Prewencja społeczna

Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej:

                                                                    

 

            

 

 

Aktualności

28-01-2019

Narada operacyjno-techniczna dla prezesów i komendantów gminnych ZOSP RP oraz prezesów i naczelników jednostek OSP.

       25 stycznia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie odbyła się narada operacyjno-techniczna dla prezesów i komendantów gminnych ZOSP RP oraz prezesów i naczelników jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu łańcuckiego.
       W naradzie uczestniczyli: Burmistrz Miasta Łańcuta, wójtowie gmin, Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Łańcucie wraz z członkami zarządu, prezesi i komendanci gminni ZOSP RP, prezesi i naczelnicy jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu łańcuckiego oraz kadra kierownicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie.
       Narada rozpoczęła się wystapieniem Tadeusza Dubiela - Prezesa Łańcuckiego Towarzystwa Cyklistów w Łańcucie, który wraz ze swoim zastępcą Jerzym Szpunarem w ramach podziękowania za zabezpieczenie wyścigów kolarskich, organizowanych w 2018 r., wręczył pamiątkowe statuetki Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie - bryg. Bogusławowi Goleni, Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej - mł. bryg. Mariuszowi Kluzowi oraz prezesom jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Łańcut i Markowa.
       Głównymi zagadnieniami omawianymi w trakcie narady były:
1. Realizacja dotacji budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2018 r. – Komendant Powiatowy PSP w Łańcucie, bryg. Bogusław
    Golenia.
2. Główne cele i kierunki w zakresie poprawy gotowości operacyjnej jednostek OSP w 2019 r. – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie, bryg. Jacek
    Rejman.
3. Działalność Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łańcucie – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP,  dh Adam Rajzer.
4. Kampanie społeczne: "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" oraz "Bezpieczne ferie" - Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego, mł. bryg. Piotr
    Glac.
5. Przepisy rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), w tym powierzenie przetwarzania danych osobowych przez jednostki ochrony
    przeciwpożarowej - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej - bryg. Henryk Rydzik.
       W trakcie narady przekazano 450 ulotek promujących kampanię "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" celem rozpropagowania wśród mieszkańców powiatu.

Opracowanie: bryg. Jacek Rejman, KP PSP Łańcut.
Zdjęcia: bryg. Mariusz Skrobacz, KP PSP Łańcut.
 

 

 

 

Powrót

Dane adresowe

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie:

ul. Grunwaldzka 68

Sekretariat Komendanta
Powiatowego:

tel. 17 225 29 22

Zobacz lokalizację na mapie

więcej

Bieżące informacje