ZAWSZE W PEŁNEJ GOTOWOŚCI!

Prewencja społeczna

Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej:

Konkursy Kalendarzowe PSP:

                                                                    

 

            

 

 

Aktualności

09-07-2018

Pogadanka w ramach kampani społecznej "Kręci mnie bezpieczeństwo"

 

           W dniu 9 lipca br. o godzinie 08:30 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Łańcucie ul. Kochanowskiego 6, odbywała się kolonia dzieci uczęszczających do w/w szkoły. W czasie jej trwania w  ramach kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadzono prelekcje dla 40 osób - uczestników wypoczynku. W ramach zajęć pouczono organizatora wypoczynku o obowiązku zapoznania uczestników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu, a w szczególności:

- zapoznania z możliwymi zagrożeniami,

- zapoznania z ustalonymi sposobami ogłaszania alarmu, komunikatów lub sygnałów ostrzegawczych w razie wystąpienia zagrożenia,

- wskazania wyznaczonego miejsca ewakuacji,

- zapoznania z miejscami umieszczenia urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

- zapoznania z lokalizacją przeciwpożarowych wyłączników prądu i głównych zaworów gazu,

- zapewnienia umieszczenia w widocznych miejscach wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postepowania na wypadek pożaru.

Przeprowadzono pogadankę dotycząca bezpieczeństwa:

- wybrane elementy dotyczące bezpieczeństwa z prezentacji „Wskazania dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej” opracowanej przez KW PSP w Rzeszowie,

- alarmowanie i bezpieczna ewakuacja,

- bezpieczeństwo nad wodą,

- burza i silny wiatr.

- przeprowadzono próbną ewakuację uczestników kolonii.

Poinformowano uczestników a zwłaszcza organizatorów i opiekunów o możliwości zainstalowania darmowych aplikacji na telefon komórkowy: RSO (regionalny system ostrzeżeń) i pogodowych (np. pogoda&radar) informujących o bieżącej sytuacji pogodowej i ostrzeżeniach przed zagrożeniami pogodowymi. Poinformowano o telefonicznym przekazywaniu przez dyżurnego SK KP PSP w Łańcucie ostrzeżeń pogodowych II i III stopnia (tel. do kontaktu z dyżurnym SK: 795 437 448).

opracowanie: asp. Bal Dariusz, KP PSP Łańcut
zdjęcia: asp. sztab. Rosół Piotr, KP PSP Łańcut

Powrót

Dane adresowe

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie:

ul. Grunwaldzka 68

Sekretariat Komendanta
Powiatowego:

tel. 17 225 29 22

Zobacz lokalizację na mapie

więcej

Bieżące informacje