ZAWSZE W PEŁNEJ GOTOWOŚCI!

Prewencja społeczna

Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej:

                                                                    

 

            

 

 

Aktualności

23-05-2018

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2018r.

 

22 maja 2018 r. na Rynku Miasta Łańcuta, odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka.

W trakcie uroczystego apelu wręczono medale oraz awanse na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. Przekazany został również nowo zakupiony - średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP Albigowa.

Obchody rozpoczęły się złożeniem meldunku Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Andrzejowi Marczeni przez dowódcę uroczystości, kpt. Michała Hadera oraz przeglądem pododdziałów i przywitaniem ze strażakami, a następnie odegrano hymn i podniesiono flagę państwową.

„Rok 2018 jest szczególny, ponieważ właśnie w tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która nadaje szczególny charakter obchodom Dnia Strażaka. Zgodnie ze starą tradycją 4 maja strażacy Państwowej Straży Pożarnej wraz z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych rozpoczęli świętowanie uroczystą mszą świętą w łańcuckiej Farze. Stojąc przed obrazem Matki Bożej Szkaplerznej prosiliśmy ją oraz za przyczyną Naszego patrona Świętego Floriana o łaski i opiekę. Jednocześnie dziękowaliśmy za ponad 140 lat pożarnictwa na ziemi łańcuckiej, a w szczególności za naszych poprzedników, którzy kładli podwaliny pod dzisiejsze pożarnictwo. W strażackiej służbie zawsze mocno zakorzeniony był patriotyzm, dlatego również dzięki ofiarom ponoszonym przez strażaków w trudnych czasach zaborów oraz I i II wojny światowej możemy dzisiaj stojąc w tym historycznym miejscu uroczyście obchodzić nasze święto.” – tymi słowami wprowadził w ducha uroczystości p.o. komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Jacek Rejman.  Przywitał on przybyłych na uroczystość gości, wśród których znaleźli się m.in. :

 • Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP,
 • mł. bryg. Andrzej Marczenia – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • Lucyna Rybak – Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Rzeszowie,
 • Adam Krzysztoń – Starosta Powiatu Łańcuckiego,
 • Stanisław Gwizdak – Burmistrz Miasta Łańcut,
 • Marek Jękot – Prokurator Rejonowy w Łańcucie,
 • nadkom. Andrzej Żygadło – Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie
 • Leszek Bar – Powiatowy Lekarz Weterynarii,
 • Łukasz Wais – Prezes Zarządu „Centrum Medycznego” w Łańcucie,
 • Joanna Dubiel – Sowa – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie,
 • Marek Kuźniar – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie,
 • Andrzej Piechowski – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie,
 • Jerzy Hałka – Dyrektor MOSiR w Łańcucie,
 • Franciszka Masłonia - Wójta Gminy Białobrzegi
 • Zbigniewa Łozę - Wójta Gminy Łańcut
 • Tadeusz Bar - Wójt Gminy Markowa
 • Edward Dobrzyński - Wójt Gminy Czarna
 • Maria Kula - Wójt Gminy Rakszawa
 • Andrzej Benedyk - Wójt Gminy Żołynia
 • Adam Bytnar - Prezes Firmy "Jet fire"
 • Stanisław Porębny - Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
 • Zbigniew Jurek - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
 • Prezesi jednostek OSP z terenu powiatu łańcuckiego,
 • Poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu powiatu łańcuckiego,
 • Przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z Komendą Powiatową PSP w Łańcucie,
 • Byli komendanci i zastępcy komendantów Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie: bryg. w st. spocz. Roman Dec, bryg. w st. spocz. Józef Golec, bryg. w st. spocz. Józef Nicpoń, st. kpt. w st. spocz. Krzysztof Wojnar, mł. bryg. w st. spocz. Jacek Bzdęga, st. bryg. w st. spocz. Roman Poterek
 • Emerytowani strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie.

W swoim przemówieniu podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność i przyjęcie zaproszenia jak również strażakom za poświęcenie w działaniach ratowniczo – gaśniczych i doskonalenie swoich umiejętności zawodowych. Wspomniał również o prowadzonych działaniach prewencyjnych i akcjach edukacyjnych. Zapewnił o chęci współpracy ze wszystkimi instytucjami w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu. W swoich słowach Komendant podziękował również wszystkim zaangażowanym w realizację zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Albigowej. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Iveco został zakupiony w 2017 r. a jego uroczyste  przekazanie zostało dokonane podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Rzeszowie 17 maja 2018 r. Zastępując wyeksploatowany pojazd z 1971 roku w chwili obecnej stanowi on znaczne wzmocnienie bojowe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Albigowej.

W dalszej części uroczystości  przystąpiono do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:

 • bryg. Bogusław Golenia
 • bryg. Mariusz Skrobacz
 • mł. bryg. Piotr Glac

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:

 • kpt. Radosław Cyprys
 • mł. ogn. Witold Reizer

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

Na stopień starszego kapitana:

 • kpt. Krzysztof Filip

Na stopień aspiranta sztabowego:

 • st. asp. Paweł Tendaj

Na stopień aspiranta:

 • mł. asp. Dariusz Nicpoń

Na stopień ogniomistrza:

 • mł. ogn. Bartosz Blajer
 • mł. ogn. Marek Dziedzic
 • mł. ogn. Henryk Sidor

Na stopień sekcyjnego:

 • st. str. Bartosz Kuźniar

Ponadto Srebrnym medalem „Za długoletnią służbę” odznaczony został st. bryg. w st. spocz. Roman Poterek, brązowym medalem „Za długoletnią służbę” odznaczeni zostali: st. kpt. Krzysztof Filip, kpt. Łukasz Bułaś, mł. asp. Marek Kraska, ogn. Marek Dziedzic, mł. ogn. Tomasz Gaździk, mł. ogn. Witold Reizer. Medale te zostaną wręczone podczas uroczystości wojewódzkich.

Dyplom Komendanta Głównego PSP za szczególne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych odebrał na Obchodach Wojewódzkich sekc. Paweł Pieniążek.

W kolejnym punkcie uroczystości Zarząd jednostki OSP Albigowa oraz Wójt Gminy Łańcut w podziękowaniu za pomoc w realizacji projektu pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Albigowej” uhonorował okolicznościową statuetką:

 • Kazimierza Gołojucha – Posła na Sejm RP,
 • Bogusława Kidę – Wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • st. bryg. Andrzeja Babca – Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • Lucynę Rybak – Dyrektora Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Rzeszowie,
 • Adama Krzysztonia – Starostę Powiatu Łańcuckiego,
 • st. bryg. w st. spocz. Romana Poterka – byłego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie.

W podziękowaniu za pomoc w zakupie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Albigowej, Zarząd jednostki uhonorował okolicznościową statuetką:

 • Zbigniewa Łozę – Wójta Gminy Łańcut
 • Romana Skomrę – Przewodniczącego Rady Gminy Łańcut

Po wręczeniu odznaczeń i awansów na wyższe stopnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli listy gratulacyjne na ręce p. o. Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie, bryg. Jacka Rejmana. W swoich przemówieniach składali oni gratulacje odznaczonym i awansowanym strażakom oraz dziękowali strażakom zawodowym i ochotnikom za trud i poświęcenie jakie wkładają w swoją pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Po złożeniu meldunku o zakończeniu apelu wszyscy uczestnicy przeszli ulicami miasta w uroczystym pochodzie, przy dźwiękach orkiestry dętej OSP Markowa pod batutą kapelmistrza – Michała Rydzika, udając się na strażacki poczęstunek do Bursy szkolnej przy Zespole Szkół Technicznych.

opracowanie: sekc. Paweł Pieniążek, KP PSP Łańcut
zdjęcia: sekc. Paweł Pieniążek, KP PSP w Łańcucie, Pan Adam Kunysz oraz portal internetowy łancut-gada.pl

 

Powrót

Dane adresowe

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie:

ul. Grunwaldzka 68

Sekretariat Komendanta
Powiatowego:

tel. 17 225 29 22

Zobacz lokalizację na mapie

więcej

Bieżące informacje