ZAWSZE W PEŁNEJ GOTOWOŚCI!

Prewencja społeczna

Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej:

Konkursy Kalendarzowe PSP:

                                                                    

 

            

 

 

Aktualności

06-07-2018

Prelekcja Strażaków KP PSP w Łańcucie dla dzieci i młodzieży przebywającej na kolonii w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo"

05 lipca 2018 roku o godzinie 8:30 zastęp GBA 2,5/24 udał się do Zespołu Szkół w Dąbrówkach, gdzie Archidiecezja Przemyska zorganizowała kolonię dla dzieci i młodzieży. Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie przeprowadzili prelekcje w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” dla 68 osób - uczestników wypoczynku.

W ramach prelekcji pouczono organizatora wypoczynku o obowiązku zapoznania uczestników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu, a w szczególności:

- zapoznania z możliwymi zagrożeniami,

- zapoznania z ustalonymi sposobami ogłaszania alarmu, komunikatów lub sygnałów ostrzegawczych w razie wystąpienia zagrożenia,

- wskazania wyznaczonego miejsca ewakuacji,

- zapoznania z miejscami umieszczenia urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

- zapoznania z lokalizacją przeciwpożarowych wyłączników prądu i głównych zaworów gazu,

- zapewnienia umieszczenia w widocznych miejscach wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postepowania na wypadek pożaru.

Przeprowadzono pogadankę dotycząca bezpieczeństwa:

- wybrane elementy dotyczące bezpieczeństwa z prezentacji „Wskazania dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej” opracowanej przez KW PSP w Rzeszowie,

- alarmowanie i bezpieczna ewakuacja,

- bezpieczeństwo nad wodą,

- burza i silny wiatr.

Poinformowano uczestników a zwłaszcza organizatorów i opiekunów o możliwości zainstalowania darmowych aplikacji na telefon komórkowy: RSO (regionalny system ostrzeżeń) i pogodowych (np. pogoda&radar) informujących o bieżącej sytuacji pogodowej i ostrzeżeniach przed zagrożeniami pogodowymi. Poinformowano o telefonicznym przekazywaniu przez dyżurnego SK KP PSPw Łańcucie ostrzeżeń pogodowych II i III stopnia (tel. do kontaktu z dyżurnym SK: 795 437 448).

opracowanie: kpt. Radosław Cyprys, KP PSP Łańcut
zdjęcia: mł. bryg. Mariusz Kluz, KP PSP Łańcut

Powrót

Dane adresowe

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie:

ul. Grunwaldzka 68

Sekretariat Komendanta
Powiatowego:

tel. 17 225 29 22

Zobacz lokalizację na mapie

więcej

Bieżące informacje