ZAWSZE W PEŁNEJ GOTOWOŚCI!

Prewencja społeczna

Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej:


Służba Cywilna

Konkursy kalendarzowe PSP 2020:

Kalendarz KG PSP na rok 2020 – pierwsza strona

                                                                

 

            

 

 

Aktualności

23-07-2020

Przekazanie zapomogi emerytce KP PSP w Łańcucie poszkodowanej podczas powodzi w dniu 26 czerwca br. w Tarnawce.

 

W dniu 22 lipca 2020 roku Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Bogusław Golenia w obecności Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego bryg. Marcina Filipa i Pani Magdaleny Kot przekazał pomoc dla emerytowanej pracownicy KP PSP w Łańcucie Pani Marianny Piłat, która w dniu 26 czerwca br. w wyniku obfitych opadów straciła cały dorobek swojego życia.

Ze środków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie przyznana została zapomoga pieniężna oraz pomoc rzeczowa.

Po rozmowie z Panią Marianną ustalono najpilniejsze potrzeby w zakresie socjalno-bytowym, które są niezbędne do jej dalszego samodzielnego funkcjonowania.

Komendant Powiatowy PSP w Łańcucie zapewnił Panią Mariannę, że w miarę posiadanych możliwości otrzyma dalszą pomoc od obecnych oraz emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych łańcuckiej komendy.

Osoby, które zainteresowane są pomocą Pani Mariannie proszone są o kontakt z Wydziałem Organizacyjno-Kwatermistrzowskim Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie.

 

Opracował: mł. bryg. Marcin FILIP

Powrót

Dane adresowe

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie:

ul. Grunwaldzka 68

Sekretariat Komendanta
Powiatowego:

tel. 17 225 29 22

Zobacz lokalizację na mapie

więcej

Bieżące informacje