ZAWSZE W PEŁNEJ GOTOWOŚCI!

Prewencja społeczna

Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej:

Konkursy Kalendarzowe PSP:

                                                                    

 

            

 

 

Aktualności

08-10-2018

Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

 

6 października 2018 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie odbył się uroczysty apel połączony z odsłonięciem pamiątkowej tablicy upamiętniającej 100-lecie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Danielowi Dryniakowi przez dowódcę uroczystości, kpt. Michała Hadera. Następnie przy dźwiękach Hymnu Narodowego podniesiono na maszt flagę państwową.

„W 1918 roku, po 123 latach zaborów i niebytu na mapach Europy, Polska stała się niepodległa. To ogromna zasługa wielu pokoleń Polaków, którzy przez ponad 120 lat niewoli nie zatracili patriotyzmu, woli walki i nadziei na odzyskanie niepodległości. W tym szczególnym dniu pamiętamy, że swój udział w procesie odzyskiwania niepodległości mieli również strażacy, w tym także strażacy ziemi łańcuckiej.

Zakładając straże pożarne pod zaborami, myślano przede wszystkim o obronie przed pożarami, nękającymi polskie wsie i miasta. Niemniej ważnym zadaniem było skupienie w tych organizacjach ludzi o nastawieniu patriotycznym, gotowych w odpowiedniej chwili do podjęcia walki o niepodległość. Służył temu głęboko ukrywany przed władzami zaborczymi wojskowy charakter powstających straży. Żeby jednak utworzyć taką organizację, trzeba było pokonać wiele trudności legislacyjnych, później znaleźć fundusze na budowę strażnicy oraz zakup sprzętu i umundurowania.

Straże musiały opierać swoją egzystencję na ofiarności publicznej. Mimo tych trudności, garnęło się do nich wielu dzielnych ludzi. Jeden z historyków tamtego okresu pisał, że: „Do straży zapisywali się ludzie z poczuciem obowiązków obywatelskich i tam, jako na bezpiecznym gruncie, w środowisku zaufanych ludzi i druhów po toporze, marzyło się i szeptało o odbudowaniu Polski".

Strażacy chcieli, by odradzające się państwo polskie zastało strażactwo silne jednością, gotowe do spełniania we własnym kraju swej zaszczytnej powinności.

Najcelniej ujął to prezes Związku Floriańskiego Bolesław Chomicz: „Niech w gmachu odradzającej się Ojczyzny straże pożarne zajmą stanowisko im należne i godne, bo gmach każdy bez dzielnej i sprawnej ochrony istnieć nie może”.”

(…) „Szanowni Państwo na odsłanianej dzisiaj tablicy wyryliśmy słowa jednego z ojców Polskiej niepodległości - marszałka Józefa Piłsudskiego, który powiedział, że „Naród który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości". Kierując się tymi słowami, z szacunku do dokonań pokoleń strażaków ziemi łańcuckiej oddajemy dzisiaj im hołd za ofiarną służbę Bogu i ojczyźnie.

Jan Paweł II powiedział: „Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo."

Mając na uwadze te słowa My strażacy ziemi łańcuckiej poprzez swą rzetelną i ofiarną służbę dbając o szeroko rozumiane bezpieczeństwo mieszkańców naszych małych ojczyzn: gmin, powiatu, województwa ciągle umacniamy i budujemy wolność i niepodległość naszego kraju, naszej ojczyzny - Polski.” - tymi słowami wprowadził w ducha uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie – bryg. Bogusław Golenia. Przywitał on przybyłych na uroczystość gości, wśród których znaleźli się m.in. :

- Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP,

- Karol Ożóg – przedstawiciel Europosła, Stanisława Ożoga oraz Posła na Sejm RP, Mieczysława Miazgi,

- Jan Sołek – przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego,

- bryg. Daniel Dryniak – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- ks. prałat Tadeusz Kocur,

- ks. prałat Władysław Kenar,

- Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki,

- Barbara Pilawa – Kraus – Wicestarosta Powiatu Łańcuckiego,

- Marek Jękot – Prokurator Rejonowy w Łańcucie,

- insp. Marek Mendoń – Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie,

- Leszek Bar – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łańcucie,

- Maria Kula – Wójt Gminy Rakszawa,

- Zbigniew Łoza – Wójt Gminy Łańcut,

- Piotr Chudzik – Sekretarz Gminy Białobrzegi,

- Joanna Rupar – Zastępca Burmistrza Miasta Łańcut,

- Janusz Wolski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie,

- Krzysztof Lepak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie,

- Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

- dh Tadeusz Świątoniowski – Prezes Honorowego Zarządu Powiatowego ZOSP RP,

- byli komendanci i zastępcy Komendanta KP PSP w Łańcucie,

- prezesi i naczelnicy jednostek OSP z terenu powiatu łańcuckiego,

- poczty sztandarowe OSP i PSP,

Uroczystość zorganizowana została przez Komendę Powiatową PSP w Łańcucie oraz Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Łańcucie pod patronatem honorowym Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha oraz starosty łańcuckiego – Adama Krzysztonia

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, którą umieszczono na pomniku św. Floriana, znajdującym się przed Komendą Powiatową PSP w Łańcucie. Fundatorami tablicy są: strażacy powiatu łańcuckiego, poseł na Sejm RP – pan Kazimierz Gołojuch oraz samorządowcy powiatu łańcuckiego.

Aktu odsłonięcia tablicy dokonali: poseł na Sejm RP – pan Kazimierz Gołojuch, przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego – pan Jan Sołek, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Daniel Dryniak, starosta powiatu łańcuckiego – pan Adam Krzysztoń, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP – dh Adam Rajzer, Komendant Powiatowy PSP w Łańcucie – bryg. Bogusław Golenia, po czym ks. prałat Tadeusz Kocór pobłogosławił i poświęcił tablicę. Następnie przy pomniku zostały złożone kwiaty.

W uroczystych przemówieniach głos zabrali: Poseł na Sejm RP - pan Kazimierz Gołojuch, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - bryg. Daniel Dryniak, przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego - pan Jan Sołek, starosta powiatu łańcuckiego - pan Adam Krzysztoń, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP – dh Adam Rajzer. Odczytany został również okolicznościowy list Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart.

Uroczystość swoimi występami uświetniła 7. Łańcucka Drużyna Harcerek „Paproć” Związku Harcerstwa RP, która w programie artystycznym zaprezentowała utwory patriotyczne: „Ojczyzna” Marii Konopnickiej, „Polsko nie jesteś Ty już niewolnicą” Leopolda Staffa, „Niepodległość” Marcina Wolskiego, „Modlitwa Strzelecka”, „Piechotę” oraz „Modlitwę harcerską”. W trakcie apelu wystąpiła również Orkiestra Dęta OSP w Husowie pod batutą kapelmistrza, pana Zdzisława Magonia, która zagrała: „Pierwszą Brygadę”, „Warszawiankę 1831 rok”, „Piechotę” oraz „Białe róże”.

Na zakończenie głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Łańcucie, dziękując za tak podniosłą uroczystość. Apel zakończył się złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystości Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Danielowi Dryniakowi przez dowódcę uroczystości, kpt. Michała Hadera.


Opracowanie: sekc. Paweł Pieniążek, KP PSP Łańcut
Zdjęcia: bryg. Mariusz Skrobacz, KP PSP Łańcut

Powrót

Dane adresowe

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie:

ul. Grunwaldzka 68

Sekretariat Komendanta
Powiatowego:

tel. 17 225 29 22

Zobacz lokalizację na mapie

więcej

Bieżące informacje