ZAWSZE W PEŁNEJ GOTOWOŚCI!

Prewencja społeczna

Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej:


Służba Cywilna

Konkursy kalendarzowe PSP 2020:

Kalendarz KG PSP na rok 2020 – pierwsza strona

                                                                

 

            

 

 

Aktualności

09-10-2019

Uroczyste wręczenie promes

W dniu 8 października 2019 roku, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie odbyło się uroczyste wręczenie promes na realizację dotacji  przez jednostki OSP.

Dotacja dotyczy m.in. realizacji zadań związanych z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianiem i wspieraniem form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu łańcuckiego.

Promesy dotyczące przyznania środków finansowych na ręce prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych wręczył Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Gołojuch, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń oraz Komendant Powiatowy PSP w Łańcucie bryg. Bogusław Golenia.

Dofinansowanie otrzymały w I turze 33 jednostki z terenu powiatu łańcuckiego na kwotę 165 000 zł.

W swoich przemówieniach Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch oraz Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń podziękowali strażakom za dotychczasową służbę i prace na rzecz lokalnej społeczności oraz za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych podczas wszelkiego rodzaju zdarzeń.

Na zakończenie spotkania Komendant Powiatowy PSP w Łańcucie bryg. Bogusław Golenia z Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łańcucie dh Zbigniewem Jurkiem złożyli na ręce posła Kazimierza Gołojucha w imieniu strażaków powiatu łańcuckiego podziękowania za pomoc w wypełnianiu statutowych działań przez Państwową Straż Pożarną oraz Ochotniczą Straż Pożarną. 

 

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Filip, KP PSP Łańcut,

Zdjęcia: mł. kpt. Bartłomiej Pysz, KP PSP Łańcut

Powrót

Dane adresowe

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie:

ul. Grunwaldzka 68

Sekretariat Komendanta
Powiatowego:

tel. 17 225 29 22

Zobacz lokalizację na mapie

więcej

Bieżące informacje