ZAWSZE W PEŁNEJ GOTOWOŚCI!

Prewencja społeczna

Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej:

Konkursy Kalendarzowe PSP:

                                                                    

 

            

 

 

Status prawny

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej jest państwową jednostką budżetową.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej jest urzędem zapewniającym obsługę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, będącego organem właściwym w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży.

Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Komendy Powiatowej, a także liczbę etatów i stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych ustala Komendant Powiatowy w regulaminie organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Regulamin organizacyjny komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jest ustalany przez komendanta powiatowego i zatwierdzany przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Dane adresowe

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie:

ul. Grunwaldzka 68

Sekretariat Komendanta
Powiatowego:

tel. 17 225 29 22

Zobacz lokalizację na mapie

więcej

Bieżące informacje