ZAWSZE W PEŁNEJ GOTOWOŚCI!

O nas

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP
bryg. mgr inż. Bogusław Golenia

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP
bryg. mgr inż. Jacek Rejman

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - KWATERMISTRZOWSKI
Naczelnik wydziału:                                 bryg. mgr inż. Henryk Rydzik
Straszy specjalista:                                  mgr Magdalena Kot
Straszy inspektor:                                    Genowefa Kołodziej-Babka
Starszy technik:                                       mgr Anna Panek
Technik:                                                   sekc. inż. Maciej Janusz


WYDZIAŁ OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZY
Naczelnik wydziału:                                 bryg. mgr inż. Mariusz Skrobacz
Zastępca naczelnika wydziału:                mł. bryg. mgr Piotr Glac
    
SEKCJA FINANSÓW
Główny księgowy:                                  mgr inż. Jadwiga Kazibudzka
Starszy specjalista:                                st. kpt. Agnieszka Wilusz

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA
Dowódca JRG:                                       bryg. mgr inż. Bogusław Golenia
Zastępca dowódcy JRG:                        mł. bryg. inż. Mariusz Kluz
Dowódcy zmiany:                                   mł. bryg. mgr. inż. Marcin Filip
                                                               kpt. mgr inż. Krzysztof Filip
                                                               kpt. mgr inż. Radosław Cyprys
 

Bieżące informacje