ZAWSZE W PEŁNEJ GOTOWOŚCI!

Prewencja społeczna

Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej:


Służba Cywilna

Konkursy kalendarzowe PSP 2020:

Kalendarz KG PSP na rok 2020 – pierwsza strona

                                                                

 

            

 

 

Prewencja

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestycji

Poniżej zamieszczono formularz zgłoszenia budynku do odbioru przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie zawiadamiający o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestycji zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.)

Informacja dodatkowa:

Jeżeli projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Komendant Powiatowy PSP może odstąpić od zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie, co nie zwalnia jednak właściciela i projektanta od przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Dane adresowe

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie:

ul. Grunwaldzka 68

Sekretariat Komendanta
Powiatowego:

tel. 17 225 29 22

Zobacz lokalizację na mapie

więcej

Bieżące informacje