ZAWSZE W PEŁNEJ GOTOWOŚCI!

Prewencja społeczna

Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej:


Służba Cywilna

Konkursy kalendarzowe PSP 2020:

Kalendarz KG PSP na rok 2020 – pierwsza strona

                                                                

 

            

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Godziny przyjęć w sprawie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, jeden raz w tygodniu tj. w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 - 16.00.

W pozostałych dniach tygodnia, interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski KP PSP w Łańcucie w godzinach pracy (wtorek -piątek, w godz.7.30 – 15.30).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

W Komendzie Powiatowej funkcjonuje sekretariat, przez którą przechodzi korespondencja adresowana do Komendanta Powiatowego oraz do poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej. Wpływające sprawy są  kierowane do załatwienia przez merytoryczne komórki organizacyjne. Po zarejestrowaniu spraw w księdze kancelaryjnej i zadekretowaniu przez komendanta, akta spraw za pokwitowaniem otrzymują kierownicy komórek organizacyjnych. W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ, sprawa jest przekazywana do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem adresata sprawy. 

Pisma wychodzące są podpisywane przez Komendanta Powiatowego PSP lub jego zastępcę, zgodnie z właściwością wynikająca z regulaminu organizacyjnego KP PSP. Wysyłka korespondencji poza Komendę Powiatową następuje za pośrednictwem sekretariatu po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w księdze kancelaryjnej.

Dane adresowe

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie:

ul. Grunwaldzka 68

Sekretariat Komendanta
Powiatowego:

tel. 17 225 29 22

Zobacz lokalizację na mapie

więcej

Bieżące informacje