ZAWSZE W PEŁNEJ GOTOWOŚCI!

Zamówienia publiczne

Informacja

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie informuje, że w 2018 roku nie przewiduje prowadzenia postępowań przetargowych w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. Postepowania będa prowadzone w oparciu o regulamin udzielenia zamówień o wartoscści nie przekraczającej wyrażonej w złotyych równwartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Dane adresowe

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie:

ul. Grunwaldzka 68

Sekretariat Komendanta
Powiatowego:

tel. 17 225 29 22

Zobacz lokalizację na mapie

więcej

Bieżące informacje